Bloemen

Narcis


Narcis: Algemeenheden
De betekenis van deze bloem, dat is eigenwaarde, ijdelheid en onvermogen om lief te hebben, is terug te voeren op het verhaal van Narcissus, een jonge en prachtige herder over wie Ovidius spreekt in het derde boek van de Metamorphosis. Narcis wordt voorgesteld als een zeer ijdele jongen die volledig verbaasd is over zijn eigen schoonheid en niet in staat is, juist daarom, het leven en de gevoelens te stelen die zijn schoonheid bij alle meisjes opwekte. Op een dag, terwijl hij alle bewonderde
zijn pracht in het water van een vijver, Narcissus werd het "doelwit" van Cupido die, om de jonge man te bespotten, zijn gezicht oprichtte en zijn haar vertroebelde. Narciso, in een poging zijn gezicht te herstellen, viel in het water en stierf. aan de oevers van de vijver werden narcissen geboren die hun hoofd op het water bogen op zoek naar hun spiegelbeeld. Van de term narcis worden de narcistische en narcistische bijvoeglijke naamwoorden en het zelfstandig naamwoord narcisme afgeleid die wijzen op de neiging om iemands persoon en persoonlijkheid met overmatige zelfgenoegzaamheid te beschouwen.